Дзвоніть нам!

(03 241) 41 112

Корисні поради з пошуку несправностей під час ремонту електроустаткування

ремонт електроустаткуванняНайбільш часто зустрічаються несправності в електричних схемах електроприладів та побутової техніки: 

1) обрив (опір електричного кола дорівнює нескінченності); 
2) значне збільшення опору; 
3) значне зменшення опору; 
4) коротке замикання (опір електричного кола близький до нуля). 

Загальні причини виникнення цих несправностей: 

- Обрив через старіння елементів, проходження підвищених струмів, ударів, вібрації і корозії; 

- Значне збільшення опору електричних ланцюгів в порівнянні з номінальним значенням, яке викликається старінням елементів, погіршенням контактів і контактних з'єднань, відхиленням параметрів окремих елементів; 

- Значне зменшення опору електричних ланцюгів в порівнянні з номінальним значенням через збільшення поверхневих витоків і старіння елементів. 

Короткі замикання є наслідком пробою ізоляції, замикання провідників та елементів на корпус і між собою (для провідників різних полярностей і фаз). 

При пошуку несправності необхідно знати і вміти використовувати ознаки справної роботи електрообладнання. 

Їх можна розділити на дві основні групи: 
 • активні - свідчення світлових і звукових сигналів, сигналізаторів, спрацьовування засобів захисту, а також ознаки, які виявляються при вимірюванні приладом; 
 • пасивні або вторинні ознаки, що сприймаються при зовнішньому огляді електрообладнання (візуальні, звукові, дотикові, нюхові). 

Світлові і звукові сигнали, сигналізатори дозволяють спостерігати за станом електроприладів. 

Засоби захисту (запобіжники, максимальні або мінімальні реле, автомати тощо), спрацьовуючи, відключають електричні ланцюги від джерел електроенергії за наявності в відключеної частини схеми підвищених струмів витоку, струмів перевантаження і коротких замикань. 

При несправності - типу обриву - захист зазвичай не спрацьовує, але його нормальний стан за наявності несправності в електричній схемі є непрямим свідченням того, що пошкодження має характер обриву. 

Пошук несправностей виробляється шляхом спрямованих вимірювань параметрів елементів електричних схем за допомогою переносних приладів і вимірювальних комплектів, використовуючи активні ознаки. 

При вимірюванні параметрів (опір, струм, напруга) окремих елементів в електричних схемах (наприклад, логічних систем управління і т. п.) за допомогою переносних приладів необхідно використовувати карти опорів, напруг, струмів на виході окремих елементів і блоків, що наводяться в інструкціях з експлуатації цих апаратів. 

Корисні поради з пошуку несправностей під час ремонту електроустаткування

При проведенні спеціальних спрямованих вимірювань в практиці використовується ряд приватних способів пошуку несправностей: 

- Проміжних вимірювань, що дають можливість послідовно простежити проходження сигналів по різних каналах системи; 

- Виключення, що дозволяє за допомогою вимірювань виключити справні частини схеми і знайти несправний елемент; 

- Заміни блоків (деталей), в яких передбачається наявність несправності, на однотипні свідомо робочі; 

- Порівняння результатів випробувань неробочої схеми з результатами випробувань робочої схеми того ж типу, що експлуатується в тих же умовах. 

У загальному випадку пошук несправностей складається з наступних  етапів: 

а) встановлення факту несправність електроприладу  щодо зміни активних і пасивних ознак нормальної роботи; 

б) аналіз наявних ознак несправностей і зіставлення їх з можливим станом елементів електроприладу; 

в) порівняння ознак несправностей, зазначених в інструкціях з експлуатації і відомих з досвіду експлуатації, з спостерігаючих ознак; 

г) вибір оптимальної послідовності пошуку і обсягу додаткових вимірювань для обстеження елементів, в яких можлива поява несправностей; 

д) послідовне вимірювання; 

е) загальна оцінка результатів випробувань і висновок про найбільш ймовірні причини несправності виділеного елемента; 

ж) усунення несправності. 

Основними причинами несправності елементів електроніки є: 

- Перевантаження по струму; 

- Перенапруження; 

- Підвищена температура навколишнього середовища; 

- Неприпустима вібрація, удари. 

При виникненні несправності або відмови об'єкта (системи, пристрої, блоку, модуля, електронної плати) пошук несправного елемента електроніки рекомендується починати після попередньої перевірки роботи:
 • сигнальних ламп, запобіжників, вимикачів та інших засобів комутації та захисту об'єкта;
 • блоку або вузла живлення об'єкта шляхом вимірювання вольтметром напруги на вході і виході; 
 • зовнішніх пристроїв - датчиків, сигналізаторів, кінцевих вимикачів, моніторів, кінескопів, акустичних систем і т. д.

Після цього рекомендується перевірити значення напруг або параметрів імпульсів у передбачених інструкцією з експлуатації контрольних точках.

Подальший пошук несправного елемента рекомендується виконувати, з урахуванням наступні вказівок:
 • повинен бути вивчений і з'ясований принцип дії несправного об'єкта;
 • спочатку відшукується складніший несправний об'єкт, далі - більш простий (за принципом система - блок - вузол - елемент);
 • аналізуються ознаки несправності, висуваються припущення її причин і вибирається метод перевірки;
 • проводиться вибіркова перевірка ділянок та окремих елементів, несправності яких найбільш вірогідні, а перевірка їх займає найменший час;
 • якщо вибірковою перевіркою несправний елемент не виявлений, слід перейти до пошуку методом виключення, рухаючись від входу до виходу об'єкта, або ділячи його перед початком наступної перевірки на дві рівні за трудомісткістю перевірки частини;
 • якщо несправність нехарактерна, то доцільно, опустивши етап вибіркової перевірки, починати пошук відразу з методу виключення.

Вводити і виводити з дії знімні об'єкти для огляду, заміни на запасні або пошуку несправних елементів рекомендується при вимкненій напрузі живлення, особливо за наявності роз'ємних контактних з'єднань.

При зовнішньому огляді об'єкта необхідно звертати увагу на:

- На порушення захисних та ізоляційних покриттів;

- На зміну кольору, наявність потемнінь, здуття і тріщин;

- На справність кріплень, контактних поверхонь, з'єднань і пайок;

- На температуру елементів (корпусів, транзисторів, резисторів, діодів, мікросхем, електролітичних конденсаторів) відразу ж після вимкнення схеми.

При цьому необхідно пам'ятати, що температура корпусів при нормальній експлуатації  не повинна перевищувати 45-60 ° С - на дотик (перевищення температури вище 60 ° С рука не терпить).

Елементи з виявленими вадами підлягає перевірці в першу чергу.

Визначення несправного елемента в об'єкті, який знаходиться під напругою, рекомендується виконувати з використанням справних подовжувачів і перехідних пристроїв, вимірювальних приладів з високим внутрішнім опором і наявних у документації вказівок про значеннях і полярності потенціалів.

За відсутності необхідних даних пошук може проводитися шляхом порівняння по ділянках напруг на однакових елементах завідомо справного (запасного або аналогічного) і несправного об'єктів.

Визначення несправного елемента без подачі напруги на об'єкт може проводитися вимірюванням опорів за допомогою омметра по ділянках або елементів, працездатність яких викликає сумнів.

При порушенні справності елемента (збільшення струму витоку, зменшення опору ізоляції або напруги перемикання і т. п.) необхідно виконати вимірювання його основних параметрів за допомогою звичайних або спеціальних приладів і перевірочних схем.

За відсутності паспортних даних елемента результати вимірювань можуть бути зіставлені з аналогічними даними запасних свідомо справних елементів.

У процесі пошуку, перевірки і заміни несправних елементів (особливо напівпровідникових приладів) з використанням найбільш простих засобів необхідно уважно маркувати виводи приладів.

Після виявлення несправного елемента аналізуються можливі причини несправності, які повинні бути усунені до заміни його та введення об'єкта в дію.

Для підвищення достовірності результатів вимірювання параметрів елементів рекомендується виконувати в сухому приміщенні при температурі повітря 20-25 ° С (особливо для терморезисторів, германієвих діодів і транзисторів).

Якщо вжиті заходи з огляду та перевірки несправного об'єкта не привели до відновлення його працездатності, а пошук несправного елемента не дав результату, об'єкт підлягає передачі в ремонт спеціальної майстерні.

Самостійне розкриття і ремонт складних об'єктів, побудованих на сучасних напівпровідникових елементах, за відсутності чітких вказівок в інструкції з експлуатації не рекомендується.
 
Замовити електрообладнання можна у нас

Для дзвінків по Україні: тел./ф. (03 241) 41 112
Для дзвінків зі Львова та області: тел./ф. (0 241) 41 112

моб.: +38 (050) 60 972 05, +38 (096) 97 38 431